admin, Author at Ekkommunikation - Page 10 of 17
-1
archive,paged,author,author-admin,author-1,paged-10,author-paged-10,bridge-core-2.5.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-23.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Author: admin

Innovation för ökad hållbarhet är temat för årets Klimatpaktskonferens den 6 september. Klimatpakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och företag verksamma i Stockholmsregionen. Syftet är att staden och näringslivet kraftsamlar för att minska klimatpåverkan från oss som lever och verkar i staden. EKKO AB är ett av Stockholms klimatpaktsföretag och samarbetar i år med staden kring såväl planering som genomförande. Mer information och anmälan här:  Inbjudan Klimatpaktskonferensen 2016-3. Vi ses väl?

Teatern är inte en plats där svåra frågor får smarta svar. Där är universiteten bättre lämpade. Däremot är det en utmärkt arena för att vrida och vända på svåra frågor om vår samtid – och få oss att stanna upp en stund. För att sedan ge oss ut i våra ordinarie roller igen. Med förnyad energi att förändra. Läs hela Eva Krutmeijers blogg-inlägg på www.forskom.org  Projektet Antropocen - Människans scen går nu in i fas II med Riksteatern, Dramaten och SEI som projektparter. Ekonomiskt stöd har erhållits från VINNOVA. Mer information följer, men mejla gärna om du vill vera mer redan nu.

Är du som jag intresserad av hållbarhet i allmänhet, klimat-, energi- och miljöfrågor i synnerhet och vill du dessutom hänga med i forskningsdebatten? I Almedalsprogrammet gav en sökning ”Hållbarhet” träffar på 693 seminarier, så här är därför mina favoriter. Inte bara sådana jag modererar själv utan också andra som jag rekommenderar för att jag känner till något om dem - eller helt enkelt är nyfiken. Vi ses i Visby! Krutis-tips i Almedalen 2016

Det är snart dags för Almedalsveckan. Många av årets seminarier berör klimat- och miljöutmaningarna och forskningens roll i samhället, de två huvudområden som EKKO är inriktat på. Den 5 juli kl 16.30 inbjuder Chalmers till en aktuell diskussion om hur kunskapen från våra universitet kan komma samhället bättre tillgodo. Genom såväl nya innovationer som arbetstillfällen. Detta är ett ständigt område för diskussion, men här ska vi konkretisera och fokusera på hur samverkan mellan akademi och industri kan fungera bättre. Patentfrågor är ett område som kommer att diskuteras, men vi kommer också att få höra hur företag som Sandvik och Ericsson resonerar i samarbeten med universitet. Medverkande: Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande, Chalmers Staffan Edén, vicerektor för forskning, Göteborgs universitet Torbjörn Lundahl, Program Manager Swedish National Research Program, Ericsson Pasi Kangas, teknisk direktör, Sandvik Susanne Ås Sivborg, generaldirektör, PRV Moderator: Eva Krutmeijer Christer Nylander, vice ordförande i utbildningsutskottet (bekräftad prelimärt), Camilla Georgsson (S), politiskt sakkunnig på utbildningsdepartementet (obekräftad). Plats: Västsvenska arenan, Almedalsparken vid Västerport.

Doreen Stabinsky deltar i ett seminarium i Almedalen den 6 juli - ämnet är klimatpolitik och vad som nu händer efter avtalet i Paris i december 2015, COP 21. Hon är professor i global miljöpolitik vid College of the Atlantic i Bar Harbor, Maine, USA och innehavare av den första Niklas Zennström professuren vid Uppsala universitet. Under seminariet deltar också en panel bestående av Johan Kuylenstierna, chef SEI, Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, statssekreteraren vid miljödepartementet Gunvor G Ericson (MP) samt debattören och författaren Anders Wijkman. Eva Krutmeijer leder seminariet och program finns här.

Som ett led i samarbetet mellan vetenskap och konst kommer Dramatens personal den 9 juni 2016 att göra ett studiebesök på Askölaboratoriet utanför Trosa. Det blir en innehållsrik dag med rundvandring av professor Lena Kautsky, workshop om Agenda 2030 och en härlig picknick i det gröna! Eva Krutmeijer från EKKO är reseledare och initiativtagare och besöket är en del av fas 2 av projektet Antropocen - Människans scen där vi fått stöd från VINNOVA inom programmet FRÖN (För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet) för att öka det innovativa lärandet mellan vetenskapen och konsten för att stå bättre rustade att ta oss an dagens och framtidens komplexa utmaningar.

Klimatpakten är ett initiativ som startades av dåvarande miljöborgarrådet Ulla Hamilton (M) i Stockholm. Idag är kring 200 företag anslutna och nätverket växer. Syftet är att samverka kring frågor om hållbarhet i Stockholmsregionen så att klimatutsläppen minskar. Här presenteras de företag, inklusive EKKO AB, som deltog i signeringsceremonin den 15 mars 2016 med miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP). Det är enkelt att ansöka om medlemsskap i Klimatpakten och det kostar inget att vara med. Den 6 september går årets Klimatpaktskonferens av stapeln i Blå Hallen med EKKO:s Eva Krutmeijer som moderator. Kanske ses vi då?

Att kommunicera risker och osäkerheter kring nanotekniken är en utmaning. Området är intressant, inte minst när det gäller medicinska tillämpningar liksom i materialforskningen. Men med tanke på hur lovande detta breda forskningsfält är, desto viktigare är det att göra rätt från början. Även ett nöjesfält måste förhindra att olyckor sker och vara beredd om något inträffar. Det gör det inte mindre roligt att åka berg-och-dalbana! Regeringen har därför givit Swetox i uppdrag att utveckla en nationell plattform för nanosäkerhet. Syftet är att skapa bättre kunskapsunderlag och samtidigt underlätta kommunikation och samverkan mellan myndigheter, forskare, näringsliv och organisationer. Här ska Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket, Konsumentverket med flera både kunna svara på frågor från industri, forskningslaboratorier, småföretag, apotek och färgbutiker – men också kunna ställa frågor till varandra liksom till en forskarpanel med djup expertkunskap. Den 23 maj invigs plattformen med ett seminarium på Sheraton i Stockholm. Mer information här. EKKO har fått förtroendet att bistå med kommunikationskunskap och rådgivning i det inledande skedet av plattformen. Eva Krutmeijer kommer också att moderera seminariet och presentera tankarna bakom kommunikationsplanen.    

Den 17 maj bjuder Energimyndigheten till ett annorlunda seminarium. Med inspiration från den italienska musikvärlden har man tagit fram fyra olika scenarier för det svenska energisystemet. I Forte (starkt) fungerar energi som bränsle för tillväxt och framgång. Politikens fokus är säker tillgång till energi till låga och stabila priser och effektiv godstrafik åt industrin. I Legato (sammanbundet) ses energi som en globalt begränsad resurs. Det är viktigt med en jämn och rättvis resursfördelning på global nivå. Fokus är på ekologisk hållbarhet och global rättvisa. I Espressivo (uttrycksfullt) är energi ett uttrycksmedel. Konsumenter vill hantera sina egna behov genom inköp av tjänster och ökad egenproduktion, lösningar som de uppfattar som effektiva och framåtsiktande. I Vivace (livligt) är energi en språngbräda för tillväxt på klimatets villkor. Sverige vill vara en global föregångare inom klimatlösningar och miljöteknik för ett hållbart globalt energisystem. Politikens fokus ligger på klimatsmart forskning och innovation, demonstration och kommersialisering på bred front. – Vi har nu ett brett kunskapsunderlag som vi hoppas kommer att användas i en dialog i hela samhället. Vi har redan dragit några centrala slutsatser och hoppas att fler aktörer kommer att ta vid i den fortsatta diskussionen, säger Energimyndighetens GD Erik Brandsma. Länk till seminariet finns här. Synpunkter eller tankar tar tacksamt emot av seminariets moderator Eva Krutmeijer som för närvarande är engagerad i flera projekt som knyter ihop vetenskap, hållbarhet och konst: – Det finns en enorm potential i att hämta inspiration från musik och konst för att kommunicera kring svåra frågor och dilemman som rör vår framtid. Att Energimyndigheten vågar använda musiktermer på detta sätt visar att man vill skapa nyfikenhet och involvera fler i samtalet om energisystemet. Det är lovvärt och spännande!