admin, Author at Ekkommunikation - Page 5 of 17
-1
archive,paged,author,author-admin,author-1,paged-5,author-paged-5,bridge-core-2.5.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-23.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Author: admin

- Forskning, innovation, klimat och miljö - om detta är frågor som intresserar även dig, vill jag gärna rekommendera de seminarier jag modererar under Almedalsveckan i år: Måndag 2 juli kl. 11.30-12.30, D-huset, Kaserngatan 1: Öppen vetenskap - behövs det? Uppsala universitet har tagit initiativet till detta angelägna samtal om "open science" med rektorer, forskare och finansiärer. Det är inte alltid vi diskuterar hur de nya digitala infrastrukturerna förändrar forskningens villkor i grunden - men det ska vi göra här! Medverkar gör Stefan Eriksson, Rektorsråd för god forskningssed, Uppsala universitet Helena Francke, Docent i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås Christina Moberg, Preses (till och med 2018-06-30), Kungliga Vetenskapsakademien Ingrid Petersson, Generaldirektör, FORMAS Stacey Ristinmaa Sörensen, Vicerektor - forskning och forskningsinfrastruktur, Lunds universitet Eva Krutmeijer, moderator Måndag 2 juli kl. 13.30-14.30, Västsvenska Arenan vid Kruttornet: Framtidens entreprenör - skapar värden och räddar världen Chalmers inbjuder till denna intressanta panel om entreprenörskap som möter samhällsutmaningar. Hur får vi fler entreprenörer som skapar värden och växer? Vilken effekt kan det få på svensk ekonomi om vi fokuserade mindre på färdiga idéer, och mer på entreprenöriell förmåga? Medverkande: Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande och hållbarhet, Chalmers Pontus Braunerhjelm, professor i entreprenörskap, KTH Jane Walerud, investerare Sam Manaberi, entreprenör, Trine Stina Linge, head of encubation, Chalmers Ventures Fredrik Christensson, riksdagsledamot, Centern Eva Krutmeijer, moderator Måndag 2 juli kl. 15.00-16.00, Västsvenska arenan Vem tar notan när akademikerna återvänder till skolbänken? Trots det ökade behovet av vidareutbildning och omskolning bär i praktiken individerna fortfarande störst ansvar för att denna blir av, visar Sveriges ingenjörers undersökning. Effektiva incitament saknas. Hur löser vi detta? Medverkar gör: Stefan Bengtsson, rektor och vd, Chalmers Maria Knutson Wedel, vicerektor för utbildning och livslångt lärande, Chalmers Ulrika Lindstrand, ordförande, Sveriges Ingenjörer Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen Henrik Höjer, historiker och redaktör, Forskning & Framsteg Fredrik Christensson, riksdagsledamot, CenternEva Krutmeijer, moderator Onsdagen 4 juli kl. 13.30-14.30, Hästgatan 5: Forska fortare ABB inbjuder till detta seminarium om hur ledtiderna från idé till marknad kan kortas och om forskning över huvud taget går att "snabbas på". Medverkande är:   Per Dannetun, forskningsdirektör, Linköpings universitet Fredrik Hörstedt, vicerektor, Chalmers Paul Pettersson, rektor, Mälardalens högskola Mikael Dahlgren, forskningschef, ABB Sverige Edvin Resebo, vd, Amexci Lars Hultman, vd, Stiftelsen för strategisk forskning Remy Kolessar, avdelningschef forskning och innovation, Energimyndigheten Eva Krutmeijer, moderator Torbjörn Lundahl, research director & manager 5G, Ericsson Margaretha Groth, enhetschef, Vinnova Onsdag 4 juli kl. 15.oo-15.45, Briggen Tre kronor: Kända och okända problem i Hanöbukten Hanöbukten mår dåligt och grundorsakerna är enligt forskningen komplexa. Störningar i reproduktion, hälsotillstånd och brunifiering kräver nya angreppssätt. Vad ska havs- och vattenförvaltningen göra? Kan ekosystembaserad förvaltning tillämpas, vilka nationella aktörer behövs, vem ansvarar för vad? Havs- och Vattenmyndigheten arrangerar detta seminarium där de medverkande är:   Henrik Svedäng, vetenskaplig samordnare, Havsmiljöinstitutet Eva-Lotta Sundblad, vetenskaplig samordnare, Havsmiljöinstitutet Anders Grimvall, vetenskaplig samordnare, Havsmiljöinstitutet Eva Krutmeijer, moderator Björn Sjöberg, avdelningschef havs- och vattenförvaltningen, Havs- och vattenmyndigheten Carina Wettemark, chef biosfärenheten och koordinator, Vattenriket Kristianstads kommun Irene Bohman, kanslichef Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Kalmar län Elisabet Andersson, Ekolog, Skogsstyrelsen    

Paris i mitten av maj - varmt och härligt tänkte nog styrelsen för forskningsprogrammet Mistra Geopolitics, när platsen för detta styrelsemöte och studiebesök bokades i november. Nu blev det en sval paus i den svenska sommarvärmen. 11 grader när vi landade på Charles de Gaulles i onsdags. Desto varmare blev mottagandet. Annika Marcovic, Sveriges OECD/UNESCO ambassadör, hade planerat besöket med utmärkt känsla för våra intresseområden. En allt mer osäker omvärld kombinerat med klimathot och geopolitiska utmaningar gör att ämnesöverskridande diskussioner och utbyten blir allt viktigare. Under hashtagen #MistraGeopolitics har vi lagt ut bilder och kommentarer i väntan på mer omfattande referat av de olika mötena på www.mistra-geopolitics.org Och vad gäller vädret, är det bara att vänja sig vid en varmare och samtidigt mer osäker framtid!

Måndagen den 2 juli arrangerar forskningsprogrammet Mistra Geopolitics tillsammans med SEI och Hagainitiativet ett seminarium om klimatet som valfråga. Vad är det som gör den het? Att vår planet blir allt hetare tycks inte räcka. Att vi förlorar på att inte agera snabbare? Kanske. Att näringslivet redan i många stycken är långt före politikerna i omställningen? Borde spela roll. Välkomna till ett viktigt seminarium med forskare och ledare från näringslivet. Läs mer och ta del av programmet här.

Den 23 april genomförde Mistra en workshop för kommunikatörer i sina olika forskningsprogram. Eva Krutmeijer, EKKO AB, förberedde och genomförde workshopen i syfte att ge handfasta tips och råd för hur man kan arbeta strategiskt med politiker som målgrupp utan att äventyra forskningens integritet.  Frågor som diskuterades under workshopen: Vad skiljer forskningens logik och språk från politikens? Vilken kommunikationsmodell väljer vi helst i olika sammanhang? Teori och exempel Vad säger forskningen kring forskningskommunikation till politiker? Hur blir forskningen i våra program relevant för politiker? Var finns dessa politiker och hur når vi dem? Vilka svårigheter och risker bör vi vara medvetna om? Vi jobbade kring två konkreta case, ett från Mistra Biotech och ett från Mistra SAMS. Mer information om denna workshop och hur liknande workshops kan genomföras, kontakta gärna Eva Krutmeijer.

För att säkerställa en hållbar utveckling i Sverige och globalt måste vi förändra hur våra samhällen organiseras, särskilt när det gäller att hantera klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald. Detta är utmaningen som Eeva Furman, professor och direktör, centrum för miljöpolitik vid Finlands miljöcentral (SYKE) talar kring om årets huvudtalare på konferensen Tillståndet i Miljön, den 24 maj på Grand Hotel i Stockholm. Hoppas vi ses!

Jag modererar samtal och debatter om forskning, innovation, utbildning men också hållbar utveckling, energi och klimat. Välkommen att höra av dig med en förfrågan till eller tel 0709-846638. Vi ses i Almedalen!

Sverige är ett öppet och omvärldsberoende land i en föränderlig omvärld. Samtidigt är vi snabba till omställning, trendkänsliga och uppkopplade. Men hur påverkas vår svenska arbetsmarknad och spelplan av klimatförändringar och internationella säkerhetsfrågor? Hur ska Sverige och svenska aktörer navigera i en allt mer osäker omvärld med ståltullar, hot om handelskrig och geopolitiska förskjutningar. Den 18 april anordnade det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Geopolitics tillsammans med tankesmedjan Futurion ett frukostseminarium på detta aktuella tema. Seminariet leddes av Eva Krutmeijer och Per Lagerström och referat finns Referat Frukostseminarium 18 april.

Det är Einsteins födelsedag, internationella matematikdagen, även kallad Pi-dagen, idag den 14 mars och vi nås av beskedet att Stephen Hawking har dött. En tillfällighet som ser ut som en tanke. Jag har ett starkt minne av den 19 augusti 2003 då jag var informationschef på Kungl. Vetenskapsakademien och den brittiske fysikern Stephen Hawking deltog på en vetenskaplig konferens i Stockholm. Jag hade lyckats övertyga ledamöterna i akademien att vi skulle inbjuda brett till en öppen del av fysiksymposiet och universitetets Aula Magna var bokad. Förutom Hawking minns jag att en annan framstående fysiker, David Gross, var en av föreläsarna. Något år senare skulle han få Nobelpriset i fysik. Hawking fick aldrig Nobelpriset. Men för många av oss är han ändå superstjärnan. Hans vetenskapliga gärning hamnade ibland i skuggan av hans personliga kamp mot sjukdomen ALS. Det blev överfullt i Aula Magna denna eftermiddag. Jag fick avvisa gråtande studenter i dörren - med hänvisning till brandskyddsföreskrifter. Det kändes märkligt med denna kändisdyrkan. Det är som en rockkonsert i Globen, skrev Ny Teknik. När jag gick fram på scenen och bad folk göra plats i bänkraderna kunde jag inte låta bli att tacka att så många kommit och att jag var glad för detta enorma intresse för fundamental fysik! Vi arrangörer var förstås lite nervösa att tekniken skulle fungera. Hawkings taldator skulle kopplas till högtalarsystemet och inget fick gå fel. Bakom scenen samlades alla talare och vi satt och Hawking hade både sin fru och en  assistent med sig. I sista stund gjorde han med hjälp av assistenten ändringar i sitt manus på den skärm som var fästad vid hans specialbyggda rullstol. När det var dags att inta scenen höll jag upp dörren åt dem och allt var lite trångt och pirrigt. Då vände han sin blick mot mig och log sitt sneda leende. Sedan tittade han på sin fru och jag uppfattade att hon tolkade honom är hon skrattade och sa: "Stephen säger att han kommer att köra över dina fötter om du inte flyttar lite på dig!" Stephen Hawking rullade ut till mikrofonen och vi andra satte oss i bänkarna för att lyssna till hans föredrag. Jag minns att dåvarande utbildningsministern Tomas Östros var en av de över tusen förväntansfulla som andäktigt väntade. Och väntade. Jag tror faktiskt det tog ett par minuter innan vi alla lättat kunde pusta ut när den karaktäristiska artificiella rösten frågade: "Can you hear me?" Jo, visst kunde vi höra honom. Men hur många som förstod vad han pratade om låter jag vara osagt. Att ha hört och sett honom var stort nog. Efter föredraget genomförde vi en presskonferens där på scenen. Jag hade bett några utvalda journalister att skicka in frågor innan, dessa hade Hawking och hans assistent skrivit in svaret på i Hawkings dator. En i taget blev frågorna besvarade. Kort och koncist och med en touch av Hawkings speciella humor. Vi stod alla lutade över rullstolen för att inte missa något. Ett fantastiskt ögonblick. Jag tror Stephen Hawking betytt mer för intresset för matematik och fysik än någon annan, möjligen med undantag av dagens födelsedagsbarn, Albert Einstein. Eva Krutmeijer

Välkomna till ett frukostseminarium med fokus på indirekta klimateffekter och hur svenska företag och import/export påverkas. Klimatrisker i leverantörskedjan - det största hotet mot Sverige? Anmäl dig HÄR Medverkar gör tre forskare från SEI (Stockholm Environment Institute) som alla är aktiva i det nystartade forskningsprogrammet Mistra Geopolitics, där Hagainitiativet är en av flera stakeholder partners. Åsa Persson, en av forskarna som introducerade begreppet ’planetary boundaries’  för några år sedan, ger en helhetsbild av vad som händer inom området ”climate governance”, ny kunskap som hon bland annat bidrog med i ett sidoevent under COP23 i Bonn Henrik Carlsen har i sin forskning bland mycket annat studerat konsekvenser av att klimatrisker, precis som varor och tjänster, rör sig över gränser. Han identifierar vad som skiljer direkta och indirekta klimateffekter och ger en delvis ny bild av sårbarheten i systemen. Karl Hallding ger en överblick av vad forskningsprogrammet Mistra Geopolitics syftar till och ger exempel på geopolitiska risker som påverkar Sverige och svenska aktörer via industrins och handelns värdekedjor. Därefter blir det diskussion med inslag av ett par förberedda kortare inlägg. Moderatorer är Nina Ekelund, Hagainitiativet, och Eva Krutmeijer, EKKO AB och kommunikationsansvarig för Mistra Geopolitics. Du som är intresserad av affärsstrategi och omvärldsbevakning – missa inte denna chans att få en inblick i geopolitik, klimatsäkerhet och hållbarhet och hur dessa komplexa områden samverkar och påverkar våra företag. Hagainitiativet och Mistra Geopolitics

Är det dags att samla dina forskarkolleger, deltagarna i ett nytt forskningsprogram eller planera en personaldag på institutionen? Sätt igång tankarna med ett inspirationsföredrag med fokus på hur man når ut med sin forskning. Eva Krutmeijer är en uppskattad och erfaren inspiratör. Hon anpassar föredraget efter era förutsättningar och tankar. Hör av dig på 0709-846638 eller fyll i ett enkelt formulär så kontaktar hon dig!