admin, Author at Ekkommunikation - Page 13 of 17
-1
archive,paged,author,author-admin,author-1,paged-13,author-paged-13,bridge-core-2.5.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-23.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Author: admin

EKKO har arbetat hela hösten med förberedelser av den nationella verkstad om hållbar konsumtion och hållbara livsstilar som går av stapeln på Naturvårdsverket 18-19 november. Konferensen är fulltecknad och engagemanget i referensgruppen, bland stationsvärdar och rapportörer har varit fantastiskt. Vi kanske ses nästa vecka? Program med mera finns här.

Hur gör du din forskning begriplig och relevant för andra än dina närmaste kolleger? Eva Krutmeijer ger en inspirationsföreläsning under Laboratory Medicine Day på Lunds universitet den 15 december kl 11-12.15. Anmälningar till Åsa Hansdotter här.

Välkommen till Antropocen - människans scen Vår planet har gått in i en ny fas – Antropocen. Det är en ny tidsålder som kännetecknas av hur människan påverkar jordens fundamentala system (klimat, vatten, ekosystem) för att säkerställa utveckling och ekonomisk tillväxt. Hur kan vi förstå och reflektera kring hur detta påverkar oss som människor, våra samhällen och vår planet? Nio forskare, tre regissörer och två dramatiker möttes för att ta sig an utmaningen. Nu bjuder vi in dig för att ta del av resultatet. Det blir på samma gång en breddning och fördjupning av klimatdebatten och en möjlighet att få tillgång till nya tankar och idéer. Deltagare Dramatiker: Gertrud Larsson, Özz Nûjen Regissörer: Karl Dunér, Rebecca Forsberg, Natalie Ringler Forskare: Emily Boyd (geografi), Henrik Carlsen (klimat och säkerhet), Miriam Huitric (naturresurshushållning), Fredrik Moberg (systemekologi), Kevin Noone(kemisk meteorologi), Maria Osbeck (miljö och utveckling), Helena Pedersen (pedagogik), Anna Roosvall (media och kommunikation) och Nina Weitz (statskunskap) VAR: Dramatens lilla scen NÄR: Måndagen den 7 december kl. 20.00 Biljetter här: Dramatens sida Projektet Människans scen är ett samarbete mellan Dramaten och SEI (Stockholm Environment Institute) och med stöd av Svenska PostkodLotteriet. Mer information: Eva Krutmeijer, projektledare, och här.På bilden: Özz Nujen intervjuas av Eva Krutmeijer.

Vad kan IT- och elektronikindustrin göra för en mer hållbar konsumtion? Den 11 november anordnar TCO Development en konferens för inköpare, industri och andra viktiga aktörer i kedjan. Många intressanta talare och paneldiskussioner på programmet som modereras av Eva Krutmeijer, EKKO.

Av alla uppdrag den här hösten är det ett som sticker ut: Dramatens kompetensdag den 6 november. Jag har fått i uppdrag att ta fram program och moderera en dag som lyfter olika perspektiv på hållbar utveckling. Ett syfte är att visa hur allt hänger ihop; miljö, klimat och ekonomiska och sociala utmaningar. Vad innebär det för oss som individer som för samhället i stort att vi faktiskt är beroende av att vår planet kan försörja oss även i allt tuffare tider? Johan Kuylenstierna håller föredrag och en panel diskuterar teaterns roll i dessa förändringens tider. Kompetensdagen vänder sig till all personal på Dramaten och äger rum den 6 november. Det ska bli fantastiskt spännande att ta del av deras tankar och funderingar!

Den 18-19 november är Naturvårdsverket värd för en nationell verkstad om hållbara livsstilar. EKKO AB med underkonsulten Annika Hagberg är samarbetspartner vad gäller framtagning av program och facilitering. Verkstaden vänder sig till beslutsfattare, forskare och andra engagerade. Läs mer och anmäl dig före 2 november här . Målet är att verkstaden levererar konkreta förslag till åtgärder, riktade till olika aktörer i samhället. Det kan handla om behov av ny lagstiftning och styrmedel, men också om samarbeten mellan organisationer, företag och myndigheter för att åstadkomma förändringar inom ett specifikt område.

Den 7 december, mitt under de internationella klimatförhandlingarna i Paris COP21, bygger vi om Dramatens Lilla Scen till Människans scen. Då finns chansen att ta del av resultatet av det tvärvetenskapliga projektet Antropocen - Människans scen och möta de nio forskare, tre regissörer och två dramatiker som varit engagerade under året. Mer information följer och se gärna deltagarnas egna presentationer här.Bilden visar producenten Benoit Malmberg och regissören Karl Dunér - båda fortfarande i planeringsfasen. Visst blir man nyfiken!

Dags igen för årets Ruter Dam-dag. Vi börjar med Apotekets VD Ann Carlsson och möter också bland andra Monica Lindstedt, serieentreprenören som bland annat grundat Metro och Hemfrid. Vi får också en djupdykning i hjärnans mysterier med professorn vid KI, Torkel Klingberg och en inblick i hur det är att leda konstnärer

I februari 2016 inbjuder STIAS (Stellenbosch Institute for Advanced Studies) till ett runda-bordsseminarium för beslutsfattare i södra Afrika på temat innovationsdriven tillväxt. EKKO har fått i uppdrag att stötta arrangörerna med upplägg och design av seminariet samt vissa kommunikationsinsatser. En utmaning för länderna söder om Sahara, som haft en högre tillväxt än många andra regioner i världen de senaste årtiondena, är nu att förstärka insatser på politisk nivå för att underlätta för olika typer av bottom-up-processer. För att nytänkande och innovation ska få genomslag krävs nu att den kunskap som finns sprids och gör nytta. Målet med runda-bordsseminariet är att åstadkomma ett antal forskningsbaserade rekommendationer till beslutsfattare såväl nationellt som för organisationer som överbryggar flera länder, t ex African Union och African Development Bank.Att gå från varför till hur kan vara svårt, inte minst för att det kräver samverkan mellan aktörer som inte alltid sitter vid samma bord. I det här sammanhanget utgörs kommunikationsutmaningarna inte bara av att aktörerna har olika intressen och uppdrag, man måste också förstå de dolda agendor och problem med korruption och låsningar till gamla system som är kännetecknar beslutsfattande i denna region.Inbjudningar till ca 35 utvalda beslutsfattare, forskare och näringslivsföreträdare kommer att skickas ut i september. Datum för seminariet är 21-23 februari 2016 och mer information kommer snart att finnas här.

EKKO AB har vunnit en upphandling på Naturvårdsverket inom området hållbar konsumtion. Uppdraget innebär att ansvara för planering och genomförande av en nationell verkstad den 18-19 november 2015. Naturvårdsverket är fokalpunkt för genomförande av det tioåriga ramverket av program för hållbar konsumtion och produktion (10YFP) som beslutades på FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio 2012. Målet med verkstaden är att inspirera till handling och stärka samverkan mellan olika målgrupper. Vilka regler och lagar behöver ses över för att gynna en hållbar konsumtion och produktion? Hur kan livscykelanalyser användas mer konkret? Hur kan näringslivet bidra? Hur når vi transformativa förändringar? Detta är några av de frågeställningar som kommer att beröras. Mer information följer! Vi vill tacka Naturvårdsverkets projektledare Eva Ahlner för förtroendet och ser fram emot ett givande och lärande samarbete på många fronter!