admin, Author at Ekkommunikation - Page 14 of 17
-1
archive,paged,author,author-admin,author-1,paged-14,author-paged-14,bridge-core-2.5.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-23.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Author: admin

Människan är idag den stora kraft som dominerar allt som händer på jorden. Från att ha varit en art av många, är vi nu en art med ett speciellt ansvar för alla andra. Eller? Om detta och annat som rör vårt inträde i den nya geologiska eran Antropocen, handlar Dramatens och SEI:s projekt Människans scen. Johan Kuylenstierna, vd för SEI, presenterade projektet under Dramatens höstsamling den 18 augusti och publiken kunde då konstatera att de flesta pjäser som Dramaten arbetar med, från Den fjättrade Prometheus till Idioten och Utvandrarna handlar om människors villkor och dilemman som rör frågor om godhet, ondska, makt och girighet. Klimat- och utvecklingsfrågorna som Människans scen berör ligger helt rätt!Mer information och filmer med de medverkande finns här. Den 7 december gör projektet en öppen redovisning inför publik på Lilla Scenen.

Den 25 augusti 2015 genomförs den andra workshopen i projektet Människans scen, där Eva Krutmeijer är projektledare. Det kommer att bli en intensiv arbetsdag för arbetsgrupperna som nu kommit en bra bit framåt i formuleringen av vad de vill göra. Utmaningen är att undersöka moraliska dilemman i kölvattnet av klimat- och miljödebatten. Vad innebär den nya tidsåldern Antropocen för oss? Hur hanterar vi frågor om skuld och skam, rättvisa och hopp? Vem för planetens talan i klimatförhandlingarna i Paris i december? Mer information om projektet finns på Dramatens hemsida.

Hur kommunicerar du din forskning för andra än kolleger och handledare? Hur förbereder man en riktigt bra presentation? Vilka kommunikationsverktyg är särskilt användbara just för blivande forskare? En sommarkurs för doktorander blev lärorik för såväl deltagare som instruktörer. Kursen vände sig till doktorander i ekologi, uppdragsgivare var universitet i Evanstad, Norge, och lärare/handledare var Anders Esselin, Kristoffer Gunnartz, Hanna Zetterberg och Eva Krutmeijer. En längre beskrivning finns här.

Vi har platser kvar till kursen ”Kommunikation för att driva strategier och förändring” den 12 augusti 2015. Den vänder sig till kvinnliga ledare som inte är kommunikationschefer och lyfter deltagarnas kommunikationskompetens inom ett antal viktiga områden, bland annat krishantering, budskapsformulering, opinionsbildning och forsknings- och expertkommunikation. Mediaträning ingår. Kursledare: Marianne Hjertstrand och Eva Krutmeijer. Läs mer här.

Den energi vi producerar och använder på jorden står för två tredjedelar av alla växthusgaser. Klimatfrågan står därför högst på IEA:s agenda, vars tillträdande direktör och numera chefekonom Dr Fatih Birol, deltog i Miljö- och energidepartementets seminarium i Almedalen den 1 juli. ”Sverige har visat världen att det går att skilja på ekonomisk tillväxt och skenande koldioxidutsläpp. Vi har mycket att lära här och det är intressant hur Sverige nu ligger på och vill accelerera denna utveckling ytterligare.” Hur vi alltså kan accelerera omställningen till hållbara energisystem, var rubriken på seminariet där Birol medverkande genom att presentera rapporten Energy and Climate change. På seminariet deltog också energiminister Ibrahim Baylan och en panel bestående av Hans Hellsmark, forskare vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Elin Löfblad, affärsområdeschef vid Siemens Sverige samt Pernilla Winnhed, VD för branschorganisationen Svensk energi. Kommentarerna från panelen kretsade kring hur Sverige kan utnyttja sina komparativa fördelar bättre, både vad gäller energiproduktion och effektivisering - men också om vilka satsningar från statligt håll som är önskvärda för att innovationer inom energiområdet ska bli framgångsrika och kunna skalas upp. Ett tydligt budskap till energiministern från såväl teknikindustrin som energiproducenterna var att man har stora förväntningar på långsiktiga spelregler på energiområdet. Leveranserna från den interparlamentariska energikommissionen blir mycket viktiga. Vad fick då Fatih Birol med sig från Almedalen till Paris och de kommande klimatförhandlingarna? Reaktionerna på de sammanfattande fyra punkterna han presenterade var positiva. Hans tydliga och engagerade budskap gick hem. ”Inga företag, oavsett bransch, är immuna mot det skifte vi ser idag när vi fasar ut den fossila energin till förmån för rena, miljövänliga energislag. Drivkrafterna ser lite olika ut i olika ekonomier, men riktningen är densamma.”

Den 12 augusti 2015 kommer Marianne Hjertstrand och Eva Krutmeijer att genomföra en heldagsutbildning på temat ”Kommunikation för att driva strategier och förändring”.  Kostnaden blir 5 800 kr + moms och kursen går av stapeln i centrala Stockholm. Mer information här och kontakta för mer information och anmälan.

Är du också intresserad av miljö-, energifrågor kopplat till forskning, samhällsutveckling och ekonomi? Vi kanske ses - här är de seminarier jag kommer att leda eller delta i under Almedalsveckan 2015: Måndag kl 13.45-14.30 Har svenska lärosäten de styrelser de behöver? Arrangör: IVA. Plats: Hästgatan 2, Visby. Kanske inte låter som den mest angelägna frågan att ställa i Almedalen 2015, men vilka som styr och ställer på våra universitet är en viktig fråga för Sverige som kunskapsnation. Och för alla studenter och forskare. Jag ser fram emot att moderera diskussionen och bollar gärna in frågor från publiken. Tisdag kl 8.30-9.30 Genförändrade människor. Arrangör: Forskning & Framsteg. Plats: Joda Bar, Skeppsbron 24. Eftersom jag sitter i Forskning och Framstegs styrelse är detta frukostseminarium obligatoriskt. Dessutom ett svårt och viktigt ämne, inte minst för politiker. I Storbritannien har man redan lagstiftat så att förändringar i arvsmassan kan göras för att slippa ärftliga sjukdomar. Tisdag kl 9.30-10.15 Bioekonomi - gröna pengar på riktigt. Arrangör: Skogsindustrierna. Plats: Vinotek1, Strandgatan 20, Visby. Blir intressant att höra Skogsindustriernas vd Carina Håkansson möta Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen. Tisdag kl 10.30-11.40 Innovativa lösningar för växande städer. Arrangör: VINNOVA. Plats: Wisby strand, Donnersgatan 2, Visby. Hållbar stadsutveckling är in stark global trend, med avsevärda utmaningar på vägen. Ska bli spännande att höra bland andra Maria Wetterstrand från miljömålsutredningen och vad Charlotte Brogren från Vinnova egentligen anser om byggbranschens ansvar att bygga smart och miljövänligt. Under tisdagskvällen konkurrerar många mingel som jag gärna skulle gå på allihop. Företagarna, RISE, Skogsindustrierna och senare Robotmingel. Det blir svårt att hinna med alla! Onsdag kl. 8.30-9.30 Frukostseminarium: Hur ser en hållbar digital framtid ut? Arrangör: CESC KTH. Plats: Teaterskeppet, Visby hamn. Detta är mitt favoritseminarium i år och jag är så glad att få moderera det eftersom det kombinerar två mycket spännande trender. Hur utnyttjar vi den snabba utvecklingen inom IT för att komma åt de miljö- och klimatutmaningar vi står inför? Onsdag kl 10.00-11.20 Energy and Climate Change. Plats: Länsstyrelsens trädgård, Visby. En internationell höjdare, IEA:s chefsekonom Fatih Birol, energiminister Ibrahim Baylan och en kunnig panel diskuterar hur omställningen till ett hållbart energisystem kommer att leda till nya jobb och tillväxt, men också vilka utmaningar som väntar såväl politik som forskning och näringsliv. Jag ser fram emot att moderera detta seminarium som är på engelska. Rapporten som släpptes 15 juni 2015 är mycket läsvärd och pekar på viktiga frågor, relevanta inte minst för Sverige. Jag har också anmält mig till en Google Session den 1 juli kl 13.45-14.45 (lunch från kl 13) med den digitala utmaningen på agendan. Blir intressant att höra Mikael Damberg kommentera Googles nya rapport om digitaliseringens konsekvenser för näringslivet. Inte minst finns här en hållbarhetskoppling som CESC-seminariet kl 8.30 ovan belyser. Onsdag kl 13 och framåt har SUHF seminarier om samverkan där bland annat Riksteaterns vd Magnus Aspegren kommer att berätta om scenkonstens roll i samverkan med forskningen. Riksteatern är bland annat inblandade i Dramatens och SEI:s projekt Människans scen, som just tar fasta på kontakten mellan forskare och scenkonstnärer och där jag är projektledare.

I Chicago pågår nu den internationella konferensen The Chicago Forum on Global Cities där Eva Krutmeijer deltar den 28 may i sessionen ”Scarcity of Resources  - a growing demand for food, water and energy. Mer information följer. På bilden Carl Bildt i panelen om smarta städer. Han konstaterar frankt att Peking inte är en hållbar stad. Tydlighet är skönt ibland!

Den 20 maj träffades deltagarna i det nya stora EU-forskningsprogrammet EDC MixRisk på Karolinska Institutet i Stockholm. Forskare från hela EU har åtagit sig utmaningen att undersöka hur vissa kemikalier, s k hormonstörande ämnen eller EDC, påverkar kroppen i låg dos och i blandningar, den s k cocktaileffekten. Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stocholms universitet och chef för Swetox, leder projektet. Ett inslag under kick-offen var en föreläsning om forskningskommunikation som Eva Krutmeijer stod för. Hur kommunicerar vi svåra och komplexa frågor som dessa till beslutsfattare och allmänhet? Föredraget följdes av en intressant diskussion.

Rekordmånga talare hindrade inte att diskussionerna blev intressanta och fördjupande. Ett referat från konferensen Tillståndet i miljön den 26 maj 2015 finns här. Hur ställer sig regeringen till att människor delar och lånar i stället för köper och äger? Konsumentminister Per Bolund ger svar den 26 maj, då det återigen är dags att reflektera med intressanta experter om läget på miljöfronten. Det är IVL som arrangerar denna årliga konferens med fokus på miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor och i år är det extra fokus på nya trender som kollaborativ konsumtion, företagens roll i miljömålssystemet och oljeprisets roll för industrin och jobben. Det blir garanterat en intressant dag - och svettig för en moderator som också vill hinna bjuda på fördjupningar och publikdialoger! Så många talare har väl aldrig fått plats under en och samma dag tidigare