Energiomställningen viktigaste klimatfrågan - Ekkommunikation
848
post-template-default,single,single-post,postid-848,single-format-image,bridge-core-2.5.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-23.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Energiomställningen viktigaste klimatfrågan

Energiomställningen viktigaste klimatfrågan

Den energi vi producerar och använder på jorden står för två tredjedelar av alla växthusgaser. Klimatfrågan står därför högst på IEA:s agenda, vars tillträdande direktör och numera chefekonom Dr Fatih Birol, deltog i Miljö- och energidepartementets seminarium i Almedalen den 1 juli.

”Sverige har visat världen att det går att skilja på ekonomisk tillväxt och skenande koldioxidutsläpp. Vi har mycket att lära här och det är intressant hur Sverige nu ligger på och vill accelerera denna utveckling ytterligare.”

Hur vi alltså kan accelerera omställningen till hållbara energisystem, var rubriken på seminariet där Birol medverkande genom att presentera rapporten Energy and Climate change. På seminariet deltog också energiminister Ibrahim Baylan och en panel bestående av Hans Hellsmark, forskare vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Elin Löfblad, affärsområdeschef vid Siemens Sverige samt Pernilla Winnhed, VD för branschorganisationen Svensk energi.

Kommentarerna från panelen kretsade kring hur Sverige kan utnyttja sina komparativa fördelar bättre, både vad gäller energiproduktion och effektivisering – men också om vilka satsningar från statligt håll som är önskvärda för att innovationer inom energiområdet ska bli framgångsrika och kunna skalas upp. Ett tydligt budskap till energiministern från såväl teknikindustrin som energiproducenterna var att man har stora förväntningar på långsiktiga spelregler på energiområdet. Leveranserna från den interparlamentariska energikommissionen blir mycket viktiga.

Vad fick då Fatih Birol med sig från Almedalen till Paris och de kommande klimatförhandlingarna? Reaktionerna på de sammanfattande fyra punkterna han presenterade var positiva. Hans tydliga och engagerade budskap gick hem.
”Inga företag, oavsett bransch, är immuna mot det skifte vi ser idag när vi fasar ut den fossila energin till förmån för rena, miljövänliga energislag. Drivkrafterna ser lite olika ut i olika ekonomier, men riktningen är densamma.”