Hur få innovations-driven tillväxt i södra Afrika? - Ekkommunikation
902
post-template-default,single,single-post,postid-902,single-format-image,bridge-core-2.5.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-23.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Hur få innovations-driven tillväxt i södra Afrika?

Hur få innovations-driven tillväxt i södra Afrika?

I februari 2016 inbjuder STIAS (Stellenbosch Institute for Advanced Studies) till ett runda-bordsseminarium för beslutsfattare i södra Afrika på temat innovationsdriven tillväxt. EKKO har fått i uppdrag att stötta arrangörerna med upplägg och design av seminariet samt vissa kommunikationsinsatser.

En utmaning för länderna söder om Sahara, som haft en högre tillväxt än många andra regioner i världen de senaste årtiondena, är nu att förstärka insatser på politisk nivå för att underlätta för olika typer av bottom-up-processer. För att nytänkande och innovation ska få genomslag krävs nu att den kunskap som finns sprids och gör nytta. Målet med runda-bordsseminariet är att åstadkomma ett antal forskningsbaserade rekommendationer till beslutsfattare såväl nationellt som för organisationer som överbryggar flera länder, t ex African Union och African Development Bank.

Att gå från varför till hur kan vara svårt, inte minst för att det kräver samverkan mellan aktörer som inte alltid sitter vid samma bord. I det här sammanhanget utgörs kommunikationsutmaningarna inte bara av att aktörerna har olika intressen och uppdrag, man måste också förstå de dolda agendor och problem med korruption och låsningar till gamla system som är kännetecknar beslutsfattande i denna region.

Inbjudningar till ca 35 utvalda beslutsfattare, forskare och näringslivsföreträdare kommer att skickas ut i september. Datum för seminariet är 21-23 februari 2016 och mer information kommer snart att finnas här.