Vi ses i Almedalen! - Ekkommunikation
1471
post-template-default,single,single-post,postid-1471,single-format-standard,bridge-core-2.5.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-23.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Vi ses i Almedalen!

Vi ses i Almedalen!

– Forskning, innovation, klimat och miljö – om detta är frågor som intresserar även dig, vill jag gärna rekommendera de seminarier jag modererar under Almedalsveckan i år:

Måndag 2 juli kl. 11.30-12.30, D-huset, Kaserngatan 1:

Öppen vetenskap – behövs det? Uppsala universitet har tagit initiativet till detta angelägna samtal om “open science” med rektorer, forskare och finansiärer. Det är inte alltid vi diskuterar hur de nya digitala infrastrukturerna förändrar forskningens villkor i grunden – men det ska vi göra här! Medverkar gör

 • Stefan Eriksson, Rektorsråd för god forskningssed, Uppsala universitet
 • Helena Francke, Docent i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
 • Christina Moberg, Preses (till och med 2018-06-30), Kungliga Vetenskapsakademien
 • Ingrid Petersson, Generaldirektör, FORMAS
 • Stacey Ristinmaa Sörensen, Vicerektor – forskning och forskningsinfrastruktur, Lunds universitet
 • Eva Krutmeijer, moderator

Måndag 2 juli kl. 13.30-14.30, Västsvenska Arenan vid Kruttornet:

Framtidens entreprenör – skapar värden och räddar världen Chalmers inbjuder till denna intressanta panel om entreprenörskap som möter samhällsutmaningar. Hur får vi fler entreprenörer som skapar värden och växer? Vilken effekt kan det få på svensk ekonomi om vi fokuserade mindre på färdiga idéer, och mer på entreprenöriell förmåga? Medverkande:

 • Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande och hållbarhet, Chalmers
 • Pontus Braunerhjelm, professor i entreprenörskap, KTH
 • Jane Walerud, investerare
 • Sam Manaberi, entreprenör, Trine
 • Stina Linge, head of encubation, Chalmers Ventures
 • Fredrik Christensson, riksdagsledamot, Centern
 • Eva Krutmeijer, moderator

Måndag 2 juli kl. 15.00-16.00, Västsvenska arenan

Vem tar notan när akademikerna återvänder till skolbänken? Trots det ökade behovet av vidareutbildning och omskolning bär i praktiken individerna fortfarande störst ansvar för att denna blir av, visar Sveriges ingenjörers undersökning. Effektiva incitament saknas. Hur löser vi detta? Medverkar gör:

 • Stefan Bengtsson, rektor och vd, Chalmers
 • Maria Knutson Wedel, vicerektor för utbildning och livslångt lärande, Chalmers
 • Ulrika Lindstrand, ordförande, Sveriges Ingenjörer
 • Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen
 • Henrik Höjer, historiker och redaktör, Forskning & Framsteg
 • Fredrik Christensson, riksdagsledamot, CenternEva Krutmeijer, moderator

Onsdagen 4 juli kl. 13.30-14.30, Hästgatan 5:

Forska fortare ABB inbjuder till detta seminarium om hur ledtiderna från idé till marknad kan kortas och om forskning över huvud taget går att “snabbas på”. Medverkande är:

 

 • Per Dannetun, forskningsdirektör, Linköpings universitet
 • Fredrik Hörstedt, vicerektor, Chalmers
 • Paul Pettersson, rektor, Mälardalens högskola
 • Mikael Dahlgren, forskningschef, ABB Sverige
 • Edvin Resebo, vd, Amexci
 • Lars Hultman, vd, Stiftelsen för strategisk forskning
 • Remy Kolessar, avdelningschef forskning och innovation, Energimyndigheten
 • Eva Krutmeijer, moderator
 • Torbjörn Lundahl, research director & manager 5G, Ericsson
 • Margaretha Groth, enhetschef, Vinnova

Onsdag 4 juli kl. 15.oo-15.45, Briggen Tre kronor:

Kända och okända problem i Hanöbukten Hanöbukten mår dåligt och grundorsakerna är enligt forskningen komplexa. Störningar i reproduktion, hälsotillstånd och brunifiering kräver nya angreppssätt. Vad ska havs- och vattenförvaltningen göra? Kan ekosystembaserad förvaltning tillämpas, vilka nationella aktörer behövs, vem ansvarar för vad? Havs- och Vattenmyndigheten arrangerar detta seminarium där de medverkande är:

 

 • Henrik Svedäng, vetenskaplig samordnare, Havsmiljöinstitutet
 • Eva-Lotta Sundblad, vetenskaplig samordnare, Havsmiljöinstitutet
 • Anders Grimvall, vetenskaplig samordnare, Havsmiljöinstitutet
 • Eva Krutmeijer, moderator
 • Björn Sjöberg, avdelningschef havs- och vattenförvaltningen, Havs- och vattenmyndigheten
 • Carina Wettemark, chef biosfärenheten och koordinator, Vattenriket Kristianstads kommun
 • Irene Bohman, kanslichef Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Kalmar län
 • Elisabet Andersson, Ekolog, Skogsstyrelsen