Uncategorized Archives - Page 3 of 4 - Ekkommunikation
-1
archive,paged,category,category-uncategorized,category-1,paged-3,category-paged-3,bridge-core-2.5.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-23.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Uncategorized

Hur gör du din forskning begriplig och relevant för andra än dina närmaste kolleger? Eva Krutmeijer ger en inspirationsföreläsning under Laboratory Medicine Day på Lunds universitet den 15 december kl 11-12.15. Anmälningar till Åsa Hansdotter här.

Välkommen till Antropocen - människans scen Vår planet har gått in i en ny fas – Antropocen. Det är en ny tidsålder som kännetecknas av hur människan påverkar jordens fundamentala system (klimat, vatten, ekosystem) för att säkerställa utveckling och ekonomisk tillväxt. Hur kan vi förstå och reflektera kring hur detta påverkar oss som människor, våra samhällen och vår planet? Nio forskare, tre regissörer och två dramatiker möttes för att ta sig an utmaningen. Nu bjuder vi in dig för att ta del av resultatet. Det blir på samma gång en breddning och fördjupning av klimatdebatten och en möjlighet att få tillgång till nya tankar och idéer. Deltagare Dramatiker: Gertrud Larsson, Özz Nûjen Regissörer: Karl Dunér, Rebecca Forsberg, Natalie Ringler Forskare: Emily Boyd (geografi), Henrik Carlsen (klimat och säkerhet), Miriam Huitric (naturresurshushållning), Fredrik Moberg (systemekologi), Kevin Noone(kemisk meteorologi), Maria Osbeck (miljö och utveckling), Helena Pedersen (pedagogik), Anna Roosvall (media och kommunikation) och Nina Weitz (statskunskap) VAR: Dramatens lilla scen NÄR: Måndagen den 7 december kl. 20.00 Biljetter här: Dramatens sida Projektet Människans scen är ett samarbete mellan Dramaten och SEI (Stockholm Environment Institute) och med stöd av Svenska PostkodLotteriet. Mer information: Eva Krutmeijer, projektledare, och här.På bilden: Özz Nujen intervjuas av Eva Krutmeijer.

Vad kan IT- och elektronikindustrin göra för en mer hållbar konsumtion? Den 11 november anordnar TCO Development en konferens för inköpare, industri och andra viktiga aktörer i kedjan. Många intressanta talare och paneldiskussioner på programmet som modereras av Eva Krutmeijer, EKKO.

Den 18-19 november är Naturvårdsverket värd för en nationell verkstad om hållbara livsstilar. EKKO AB med underkonsulten Annika Hagberg är samarbetspartner vad gäller framtagning av program och facilitering. Verkstaden vänder sig till beslutsfattare, forskare och andra engagerade. Läs mer och anmäl dig före 2 november här . Målet är att verkstaden levererar konkreta förslag till åtgärder, riktade till olika aktörer i samhället. Det kan handla om behov av ny lagstiftning och styrmedel, men också om samarbeten mellan organisationer, företag och myndigheter för att åstadkomma förändringar inom ett specifikt område.

Den 7 december, mitt under de internationella klimatförhandlingarna i Paris COP21, bygger vi om Dramatens Lilla Scen till Människans scen. Då finns chansen att ta del av resultatet av det tvärvetenskapliga projektet Antropocen - Människans scen och möta de nio forskare, tre regissörer och två dramatiker som varit engagerade under året. Mer information följer och se gärna deltagarnas egna presentationer här.Bilden visar producenten Benoit Malmberg och regissören Karl Dunér - båda fortfarande i planeringsfasen. Visst blir man nyfiken!

Den energi vi producerar och använder på jorden står för två tredjedelar av alla växthusgaser. Klimatfrågan står därför högst på IEA:s agenda, vars tillträdande direktör och numera chefekonom Dr Fatih Birol, deltog i Miljö- och energidepartementets seminarium i Almedalen den 1 juli. ”Sverige har visat världen att det går att skilja på ekonomisk tillväxt och skenande koldioxidutsläpp. Vi har mycket att lära här och det är intressant hur Sverige nu ligger på och vill accelerera denna utveckling ytterligare.” Hur vi alltså kan accelerera omställningen till hållbara energisystem, var rubriken på seminariet där Birol medverkande genom att presentera rapporten Energy and Climate change. På seminariet deltog också energiminister Ibrahim Baylan och en panel bestående av Hans Hellsmark, forskare vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Elin Löfblad, affärsområdeschef vid Siemens Sverige samt Pernilla Winnhed, VD för branschorganisationen Svensk energi. Kommentarerna från panelen kretsade kring hur Sverige kan utnyttja sina komparativa fördelar bättre, både vad gäller energiproduktion och effektivisering - men också om vilka satsningar från statligt håll som är önskvärda för att innovationer inom energiområdet ska bli framgångsrika och kunna skalas upp. Ett tydligt budskap till energiministern från såväl teknikindustrin som energiproducenterna var att man har stora förväntningar på långsiktiga spelregler på energiområdet. Leveranserna från den interparlamentariska energikommissionen blir mycket viktiga. Vad fick då Fatih Birol med sig från Almedalen till Paris och de kommande klimatförhandlingarna? Reaktionerna på de sammanfattande fyra punkterna han presenterade var positiva. Hans tydliga och engagerade budskap gick hem. ”Inga företag, oavsett bransch, är immuna mot det skifte vi ser idag när vi fasar ut den fossila energin till förmån för rena, miljövänliga energislag. Drivkrafterna ser lite olika ut i olika ekonomier, men riktningen är densamma.”

Den är utgiven redan 1995, men då är författaren också en framsynt man, den indiske ekonomen och filosofen Amartya Sen, som jag hade glädjen att träffa på Nobelpristagarsymposiet 2011. I den här boken, utgiven av SNS Förlag, utforskar han sambandet mellan ekonomi och etik. Så spännande! Eller vad sägs om detta (från baksidestexten): Vad kan man från vetenskapliga utgångspunkter säga om målen för en ekonomis verksamhet, om rättvisa, fördelning och effektivitet? (…) Nationalekonomin skulle i hög grad kunna berikas genom att man ägnar mer uppmärksamhet åt etiken, och studiet av etik skulle också ha fördel av en närmare kontakt med nationalekonomin. I en understreckare från SvD från november 2014 skriver ekonomihistorikern Lars Magnusson på samma tema, att välfärd fordrar mer än tillväxt.

Den 22 oktober 2014 var det åter dags för Ruter Dam-dagen. I år var temat kreativitet och innovation och programmet hade utformats i nära samarbete mellan Ruter Dam och EKKO. Resultatet blev en innehållsrik eftermiddag på Musikaliska med talare som Nordea-ordföranden mm Björn Wahlroos, innovatörerna Cecilia Bergh, Mando, och Anders Wilhelmson, PeePoople, Skogsindustriernas VD Carina Håkansson, Stockholms handelskammares VD Maria Rankka samt Unilevers ordförande Michael Treschow. Dagen kan sammanfattas med ordet engagemang! Se filmen för dagen här.

I denna bok från 2007 utvecklar Roger Pielke forskningens - och forskarnas - roll i samhällsutvecklingen och hur man som forskare kan förhålla sig till olika former av kommunikation av sin forskning. Pielke är professor vid CIRES, Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences vid University of Colorado at Boulder. Jag återkommer med en recension när jag läst och reflekterat över innehållet tillsammans med några kloka kolleger.