Forskarnätverket STandUp for Energy har beställt en workshop i två delar av Eva Krutmeijer och EKKO AB. Den äger rum 4 och 18 mars och vänder sig till forskare i nätverket. Syftet? Att lyfta sin forskningskommunikation till nya nivåer! Vi kommer att jobba mest med skriven text med målgrupper utanför den akademiska världen (beslutsfattare och media), men i vanlig ordning anpassar vi innehållet efter deltagarnas önskemål. Mer info och anmälan, kontakta Carmen Medina. Programmet finns här:  STandUP for Science Communication-CM