Nationell kick-off för kommunikation av ekosystemtjänster - Ekkommunikation
579
post-template-default,single,single-post,postid-579,single-format-standard,bridge-core-2.5.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-23.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Nationell kick-off för kommunikation av ekosystemtjänster

Nationell kick-off för kommunikation av ekosystemtjänster

Det naturen ger oss, de tjänster ekosystemen producerar åt oss, hur ska de värderas? Och hur ska dessa värden kunna bli utgångspunkter i hur vi ser på vår ekonomi? Det är svåra frågor som ligger till grund för det regeringsuppdrag som nu ligger hos Naturvårdsverket i och med propositionen ”En svensk strategi för biologisk mångfald och ekoystemtjänster”. I denna proposition beslutade regeringen att ”senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden och andra beslut i samhället där då är relevant och skäligt”.

För att starta detta kommunikationsarbete inbjöd Naturvårdsverket till ett möte med samtliga inblandade myndigheter den 9 december på Spårvagnshallarna i Stockholm. Som inspiration och utblick inleddes mötet med ett samtal mellan Swedbanks hållbarhetschef Amanda Jackson och WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén, modererat av Eva Krutmeijer.

Det blev en diskussion som kretsade mycket kring hur finanssektorn tänker kring hållbarhetsfrågor i allmänhet och risker i synnerhet. Vilka långsiktiga risker kan det handla om när man värderar företags affärsmöjligheter eller fonders potential att växa? Amanda Jackson efterlyste såväl kunskapsunderlag till de rådgivare hon samarbetar med på banken, som i sin tur träffar företagen, men också ett större konsumenttryck på till exempel pensionsfonders placeringar.

Håkan Wirtén betonade vikten av kunskap och av att våga gå före. Kulturfrågor och ledarskap är viktiga komponenter för att åstadkomma detta och han menade att det bästa inte får bli det godas fiende.

Mer om kopplingen mellan hållbarhet och finanssektorn finns i en rapport från WWF som utkom i somras: Du äger.