I Chicago pågår nu den internationella konferensen The Chicago Forum on Global Cities där Eva Krutmeijer deltar den 28 may i sessionen ”Scarcity of Resources  – a growing demand for food, water and energy.

Mer information följer. På bilden Carl Bildt i panelen om smarta städer. Han konstaterar frankt att Peking inte är en hållbar stad. Tydlighet är skönt ibland!