Vi gör det tillsammans

uppdragEKKO finns för att underlätta kunskapsspridning. Det är ett konsultföretag som säljer tjänster inom många områden med den gemensamma nämnaren att det handlar om att se till att kunskap blir begriplig och kommer till användning. Och – naturligtvis – bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling.

Uppdragen kan handla om att intervjua forskare och skriva texter, förbereda en konferens eller ett seminarium – ibland till och med en föreställning där konst och kultur möter vetenskapen för att bidra till reflektion och nya insikter.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!