Sverige mer sårbart än vi trott?
Den 3 dec kl 13-16 anordnar forskningsprogrammet Mistra Geopolitics tillsammans med Försvarshögskolan ett seminarium om klimat- och säkerhetsfrågor kopplade till svenska intressen. Ny forskning, som kommer att presenteras, visar att Sverige är mer sårbart för s k transnationella klimatrisker än vad som tidigare varit känt.
Vi kommer också att få ta del av hur forskare i programmet arbetar med scenarier för att underlätta förståelsen för hur områden som geopolitik, klimat, miljö och säkerhet samverkar i en allt mer osäker framtid.
Hjärtligt välkomna!
Mistra Geopolitics genom Eva Krutmeijer, moderator