Den 20 maj träffades deltagarna i det nya stora EU-forskningsprogrammet EDC MixRisk på Karolinska Institutet i Stockholm. Forskare från hela EU har åtagit sig utmaningen att undersöka hur vissa kemikalier, s k hormonstörande ämnen eller EDC, påverkar kroppen i låg dos och i blandningar, den s k cocktaileffekten. Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stocholms universitet och chef för Swetox, leder projektet.

Ett inslag under kick-offen var en föreläsning om forskningskommunikation som Eva Krutmeijer stod för. Hur kommunicerar vi svåra och komplexa frågor som dessa till beslutsfattare och allmänhet? Föredraget följdes av en intressant diskussion.