Den 28 mars kl. 20.30 släcker vi lampor, TV och datorer för att uppmärksamma klimatfrågan. Mängder av bra material och inspiration finns på WWF:s hemsida.