Klimatkompensation har debatterats livligt under året. Det är bra. Rekommenderar denna artikel i Miljö&Utveckling som reder ut begreppen.

Jag väljer ändå att plantera skog via Vi-skogen. 20 ton kompenserar förstås långt mer än mina flygresor.