Vad händer?

Energiutblick 2019 – vi måste våga tänka stort!

Den ena världsartisten avlöste den andra på Lokomotivets scen i Eskilstuna den 9 april 2019. Konsert? Nej, men energikonferens! Energimyndigheten vågade ett helt nytt grepp i år. Och det gick hem. Internationellt program på förmiddagen, massor av parallella programpunkter i myndighetens egna fantastiska lokaler på eftermiddagen. Närmare 500 deltagare och ...

Läs mer

Noll ska vara noll. Klimatpolitiska rådet har sagt sitt.

Den 21 mars 2019 presenterade Klimatpolitiska rådet sin första rapport som genomlyser regeringens samlade politik utifrån ett klimatperspektiv. Klarar Sverige klimatmålen i Paris-avtalet? Det korta svaret är “Nej, inte om vi fortsätter som nu. Men det går om vi använder smarta styrmedel.” Se hela seminariet här. Medverkade gjorde vice statsminister ...

Läs mer

EKKO ansluter sig till Mariahissen Media

Eva Krutmeijer har fått chans att ingå i nätverket Mariahissen Media (tidigare Brogården), en samling av Stockholms mest erfarna och välmeriterade skribenter och formgivare. Från och med januari 2019 finns Eva på halvtid i de inspirerande lokalerna i Mariahissen, med utsikt över Riddarfjärden och Stadshuset. Kom gärna och hälsa på ...

Läs mer

Uppsala fokuserar på klimat och plast – seminarium 6 feb

Den 6 februari inbjuder Uppsala Klimatprotokoll till slutseminarium med fokus på hur man kan jobba med klimateffektiv plastupphandling. Landshövding Göran Enander inleder och bland talarna märks Pär Larshans, Ragnsells, Åsa Stenmarck, IVL och flertalet representanter från industri, kommunal verksamhet och myndigheter. “Rätt plast på rätt plats”, är målet med satsningen ...

Läs mer

Forskning tillgänglig för alla – Open access hearing 6 feb

Är du forskare eller påverkas du på annat sätt direkt av den nya planen för open access? Vetenskapsrådet, Formas och Forte välkomnar till en hearing kring implementeringsplanen för Plan S. Hearingen riktar sig främst till forskare och personer verksamma inom biblioteksvärlden. Mot bakgrund av implementeringsplanen för Plan S genomför forskningsråden ...

Läs mer

Nytt år, nya utmaningar!

Eva Krutmeijer har varit engagerad som moderator, projektledare och rådgivare i egen regi och i olika konstellationer sedan 2006. Syftet har varit att göra forskning om klimat, miljö energi och andra frågor inom hållbar utveckling begriplig och användbar för fler än forskare själva. Alltid med stort och äkta engagemang. Detta ...

Läs mer

Eva skriver krönika i Energivärlden

För att klara Parisavtalet krävs det samma innovationstakt i energisektorn som inom data- och elektronikområdet. Då skulle vi kunna halvera utsläppen inom tio år för att få den skjuts vi behöver, skriver Eva Krutmeijer, i en krönika i Energivärlden 16 oktober.

Läs mer

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!