Vad händer?

Verkstad Hållbara livsstilar 18-19 nov

Den 18-19 november är Naturvårdsverket värd för en nationell verkstad om hållbara livsstilar. EKKO AB med underkonsulten Annika Hagberg är samarbetspartner vad gäller framtagning av program och facilitering. Verkstaden vänder sig till beslutsfattare, forskare och andra engagerade. Läs mer och anmäl dig före 2 november här . Målet är att ...

Läs mer

Två månader kvar…

Den 7 december, mitt under de internationella klimatförhandlingarna i Paris COP21, bygger vi om Dramatens Lilla Scen till Människans scen. Då finns chansen att ta del av resultatet av det tvärvetenskapliga projektet Antropocen – Människans scen och möta de nio forskare, tre regissörer och två dramatiker som varit engagerade under ...

Läs mer

Ruter Dam-dagen 7 okt 2015

Dags igen för årets Ruter Dam-dag. Vi börjar med Apotekets VD Ann Carlsson och möter också bland andra Monica Lindstedt, serieentreprenören som bland annat grundat Metro och Hemfrid. Vi får också en djupdykning i hjärnans mysterier med professorn vid KI, Torkel Klingberg och en inblick i hur det är att ...

Läs mer

Hur få innovations-driven tillväxt i södra Afrika?

I februari 2016 inbjuder STIAS (Stellenbosch Institute for Advanced Studies) till ett runda-bordsseminarium för beslutsfattare i södra Afrika på temat innovationsdriven tillväxt. EKKO har fått i uppdrag att stötta arrangörerna med upplägg och design av seminariet samt vissa kommunikationsinsatser. En utmaning för länderna söder om Sahara, som haft en högre ...

Läs mer

EKKO i nytt samarbete med Naturvårdsverket

EKKO AB har vunnit en upphandling på Naturvårdsverket inom området hållbar konsumtion. Uppdraget innebär att ansvara för planering och genomförande av en nationell verkstad den 18-19 november 2015. Naturvårdsverket är fokalpunkt för genomförande av det tioåriga ramverket av program för hållbar konsumtion och produktion (10YFP) som beslutades på FN:s konferens ...

Läs mer

Människans scen på Dramatens höstsamling

Människan är idag den stora kraft som dominerar allt som händer på jorden. Från att ha varit en art av många, är vi nu en art med ett speciellt ansvar för alla andra. Eller? Om detta och annat som rör vårt inträde i den nya geologiska eran Antropocen, handlar Dramatens ...

Läs mer

Workshop på Riksteatern

Den 25 augusti 2015 genomförs den andra workshopen i projektet Människans scen, där Eva Krutmeijer är projektledare. Det kommer att bli en intensiv arbetsdag för arbetsgrupperna som nu kommit en bra bit framåt i formuleringen av vad de vill göra. Utmaningen är att undersöka moraliska dilemman i kölvattnet av klimat- ...

Läs mer

Kurs i kommunikation för doktorander

Hur kommunicerar du din forskning för andra än kolleger och handledare? Hur förbereder man en riktigt bra presentation? Vilka kommunikationsverktyg är särskilt användbara just för blivande forskare? En sommarkurs för doktorander blev lärorik för såväl deltagare som instruktörer. Kursen vände sig till doktorander i ekologi, uppdragsgivare var universitet i Evanstad, ...

Läs mer

Dags att slipa din kommunikationskompetens?

Vi har platser kvar till kursen ”Kommunikation för att driva strategier och förändring” den 12 augusti 2015. Den vänder sig till kvinnliga ledare som inte är kommunikationschefer och lyfter deltagarnas kommunikationskompetens inom ett antal viktiga områden, bland annat krishantering, budskapsformulering, opinionsbildning och forsknings- och expertkommunikation. Mediaträning ingår. Kursledare: Marianne Hjertstrand ...

Läs mer

Energiomställningen viktigaste klimatfrågan

Den energi vi producerar och använder på jorden står för två tredjedelar av alla växthusgaser. Klimatfrågan står därför högst på IEA:s agenda, vars tillträdande direktör och numera chefekonom Dr Fatih Birol, deltog i Miljö- och energidepartementets seminarium i Almedalen den 1 juli. ”Sverige har visat världen att det går att ...

Läs mer

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!