De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, berör oss alla. Hur ska målen uppnås? Jan Eliasson var huvudtalare vid Entreprenörskapsforum seminarium den 19 oktober på IVA. Seminariet var fullsatt, men SVT Forum visade seminariet i sin helhet 24 oktober, 2 november och 6 november kl 9-13, och kan ses på SVT Play. Referat och fler bilder här. Modererar gör Pontus Braunerhjelm och Eva Krutmeijer.