På FORSKOMs blogg finns nu en reflektion över hur forskning kan göras mer levande med oväntade grepp. Det handlar om att ta story-telling till en ny nivå.