Vad händer?

EKKO ansluter sig till Mariahissen Media

Eva Krutmeijer har fått chans att ingå i nätverket Mariahissen Media (tidigare Brogården), en samling av Stockholms mest erfarna och välmeriterade skribenter och formgivare. Från och med januari 2019 finns Eva på halvtid i de inspirerande lokalerna i Mariahissen, med utsikt över Riddarfjärden och Stadshuset. Kom gärna och hälsa på ...

Läs mer

Uppsala fokuserar på klimat och plast – seminarium 6 feb

Den 6 februari inbjuder Uppsala Klimatprotokoll till slutseminarium med fokus på hur man kan jobba med klimateffektiv plastupphandling. Landshövding Göran Enander inleder och bland talarna märks Pär Larshans, Ragnsells, Åsa Stenmarck, IVL och flertalet representanter från industri, kommunal verksamhet och myndigheter. ”Rätt plast på rätt plats”, är målet med satsningen ...

Läs mer

Forskning tillgänglig för alla – Open access hearing 6 feb

Är du forskare eller påverkas du på annat sätt direkt av den nya planen för open access? Vetenskapsrådet, Formas och Forte välkomnar till en hearing kring implementeringsplanen för Plan S. Hearingen riktar sig främst till forskare och personer verksamma inom biblioteksvärlden. Mot bakgrund av implementeringsplanen för Plan S genomför forskningsråden ...

Läs mer

Nytt år, nya utmaningar!

Eva Krutmeijer har varit engagerad som moderator, projektledare och rådgivare i egen regi och i olika konstellationer sedan 2006. Syftet har varit att göra forskning om klimat, miljö energi och andra frågor inom hållbar utveckling begriplig och användbar för fler än forskare själva. Alltid med stort och äkta engagemang. Detta ...

Läs mer

Eva skriver krönika i Energivärlden

För att klara Parisavtalet krävs det samma innovationstakt i energisektorn som inom data- och elektronikområdet. Då skulle vi kunna halvera utsläppen inom tio år för att få den skjuts vi behöver, skriver Eva Krutmeijer, i en krönika i Energivärlden 16 oktober.

Läs mer

Skansen får eget Science Center

Ett nytt science center byggs just nu på Skansen. Om man viker höger direkt efter entrétrappan, upp mot Galejan, passerar man en byggarbetsplats som inom ett år kommer att rymma Baltic Sea Science Center. Skolklasser och andra besökare kommer att få en fantastisk inblick i livet under ytan på ett ...

Läs mer

Lansering 30 augusti: Stockholm Climate Security Hub

Den 30 augusti lanseras Stockholm Climate Security Hub, ett nytt samverkansinitiativ mellan fyra Stockholms-baserade forskningsinstitut, SEI, SIPRI, SIWI och SRC samt forskningsprogrammet Mistra Geopolitics. Finansiering kommer från utrikesdepartementet och syftet är att ge beslutsfattare både nationellt, och framför allt i FN, vetenskapligt underbyggda analyser och i frågor som kombinerar klimat och säkerhetsfrågor. ...

Läs mer

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!